Rådgivning

Rådgivning af bestyrelsen

I forbindelse med udvikling og gennemførelse af virksomhedens strategier kan der i konkrete situationer være behov for ekstern assistance i forhold den samlede bestyrelse.

Disse opgaver kan blandt andet omfatte:

  • Afholdelse af bestyrelseskonferencer med og uden deltagelse af selskabets ledergruppe
  • Rekruttering og ansættelse af direktører
  • Strategi for medarbejderes medejerskab
  • Udarbejdelse af samt deltagelse i strategiprocesser på bestyrelsesniveau
  • Rådgivning vedrørende generationsskifte
  • Rådgivning vedrørende køb og salg af virksomhed
  • Rådgivning vedrørende det systematiske og formelle bestyrelsesarbejde

Bestyrelsespartner A/S besidder adskillige års erfaring med de nævnte opgavetyper og kan stå til rådighed med ekspertise og ressourcer, når selskabets behov og situation fordrer dette.