Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling af bestyrelsen

Virksomhedsspecifikke, målrettede workshops og seminarer

Disse seminarer har oftest som mål at videreudvikle nuværende og kommende medlemmer af en bestyrelse som en professionel, resultatorienteret ledergruppe, hvor såvel det enkelte medlem som den samlede bestyrelse tilstræber optimering af kompetencerne til gavn for den enkelte virksomhed.

Workshops

Deltagerkredesen på workshops vil typisk udgøres af en begrænset kreds rent antalsmæssigt. Ofte vil workshoppen omhandle temaer, som relevante for den enkelte virksomheds bestyrelse samlet set, hvorfor deltagekredsen typisk vil udgøre de 3-7 medlemmer af bestyrelsen.

Temamøder

Vore temaworkshops gennemføres typisk som sen-eftermiddags møder af 3-4 timers varighed.
En eller flere kapaciteter på det givne tema giver som foredragsholder og diskussionspartnere deres input til og vurderinger af det pågældende tema. Indlægsholder og deltagere er generelt at finde i kredsen af nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer, direktører, revisorer, advokater og andre specialister.
Temaerne kan omhandle en lang række relevante emner indenfor den professionelle bestyrelses ansvars– og arbejdsområde, herunder kontrakter, relation til direktionen, strategi, økonomisk styring og mange andre temaer.